Archive for ‘TAFSIR’

November 1, 2010

tafsir Al Anfal


RINGKASAN KITAB AD-DURRUL MANAGSTUR FI TAFSIR

AL-MA’STUR

KARANGAN: IMAM ABDURRAHMAN JALALUDDIN AS-SYUYUTI

JALID KE EMPAT

PENERBIT DARRUL FIKR ( 1993 M, 1414 H)

 

Surat al-anfal sebanyak 75 ayat.

 

Ada beberapa riwayat tentang dimana surat ini diturunkan diantaranya:

Surat ini diturunkan di Madinah, pendapat Ibnu Abbas dan Abdullah bin Zubair. Yang mana ia diturunkan pada saat perang badar dalam pendapat lain.

Sebab turunnya surat ini ada beberapa riwayat diantaranya :

read more »

Iklan
November 1, 2010

TAFSIR SURAT AL-FATIHAH


TAFSIR SURAT AL-FATIHAH

 

﴿بسم الله الرحمن الرحيم ƒ الحمد لله ربّ العالمين ƒ الرحمن الرحيم ƒ مالك يوم الدين ƒ إيّاك نعبد و إيّاك نستعين ƒ إهدنا الصّراط المستقيم ƒ صراط الّذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم و لا الضالّين ƒ﴾

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyanyang. Segala puji bagi Allah rabb semesta alam. Ia Maha Pengasih lagi Maha Penyanyang. Sang Penguasa hari pembalasan. Hanya kepada-Mu kami beribadah dan hanya kepada-Mu pula kami meminta pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. (yaitu) Jalan yang Engkau anugrahkan kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan pula mereka yang tersesat.” (QS Al-Fatihah [1] : 1-7)

read more »

Oktober 24, 2010

TAFSIR SURAT AL-FATIHAH


TAFSIR SURAT AL-FATIHAH

 

﴿بسم الله الرحمن الرحيم ƒ الحمد لله ربّ العالمين ƒ الرحمن الرحيم ƒ مالك يوم الدين ƒ إيّاك نعبد و إيّاك نستعين ƒ إهدنا الصّراط المستقيم ƒ صراط الّذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم و لا الضالّين ƒ﴾

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyanyang. Segala puji bagi Allah rabb semesta alam. Ia Maha Pengasih lagi Maha Penyanyang. Sang Penguasa hari pembalasan. Hanya kepada-Mu kami beribadah dan hanya kepada-Mu pula kami meminta pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. (yaitu) Jalan yang Engkau anugrahkan kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan pula mereka yang tersesat.” (QS Al-Fatihah [1] : 1-7)

read more »